Odesílání pošty přes náš SMTP server

Pro odesílání pošty přes náš server je nutné se autorizovat jménem a heslem (je to ochrana proti spammerům). Nastavení v jednotlivých poštovních programech je hodně podobné, níže najdete příklady dvou nejpoužívanějších - Microsoft Outlook Express a Mozilla Thunderbird.

Jméno našeho serveru pro odesílání vaší pošty je mail.zln.cz - pokud používáte jiné, například smtp.zln.cz, můžete se setkat s varováním ohledně certifikátu, pokud máte zapnuto zabezpečené spojení (což silně doporučujeme). Použijte stejné přihlašovací údaje (jméno/heslo) jako pro stahování pošty přes POP/IMAP.

Nastavte tlačítkem nebo ručně port pro spojení se SMTP serverem na 587 (v případě zabezpeční STARTTLS), nebo 465 (v případě zabezpeční přes SSL).

Obrázkové návody pro nastavení nejběžnějších programů

Mozilla Thunderbird

1. V menu zvolíme Nástroje a v jeho podmenu Nastavení účtu:


2. Vlevo označíme Server odchozí pošty (SMTP) a pak vpravo zvolíme účet "Zlin Netu" a klikneme na Upravit:


3. V Způsob autentizace zaškrtneme Heslo, zabezpečený přenos a vyplníme Jméno uživatele: stejným jménem, jako máme pro příjem pošty (jméno účtu):
tb-smtp-ssl.jpg nebo tb-smtp-tls.jpg


Microsoft Outlook Express

1. V menu zvolíme Nástroje a v jeho podmenu Účty:


2. Přepneme na záložku Pošta, zvolíme účet "Zlin Netu" a klikneme na Vlastnosti:


3. Přepneme na záložku Servery a zaškrtneme Server požaduje ověření. Pak klikneme na Nastavení:


4. Vybereme Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty, takže nemusíme vyplňovat Název účtu, ani Heslo:

Outlooků je bohužel mnoho různých verzí, takže si můžete zkusit najít svou verzi podle návodů zde, ale vyplňte políčka jak je naznačeno na našich obrázcích výše.